TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec III edycja konkursu „Krajobrazy mojej małej Ojczyzny”
130. rocznica urodzin Profesora Władysława Szafera
22.02.2015

Z okazji 130. rocznicy urodzin Profesora Władysława Szafera Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie ogłaszają III edycję konkursu „Krajobrazy mojej małej Ojczyzny” pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.


 

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy:
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, ul. Jadernych 19, 39-300 Mielec
    tel. 606 991 947; e-mail: jchojecki@poczta.onet.pl
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu, ul. Chopina 8, 39-300 Mielec,
    tel. 793 421 714 bacapttk@gmail.com
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec,
    tel. 17 5862178, mielec@pbw.org.pl, www.rzeszow.pbw.org.pl
• Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie

Cele konkursu:
• pokazanie i promowanie piękna Ziemi Mieleckiej,
• rozwijanie wrażliwości uczniów na otaczający świat,
• dostrzeganie walorów otaczającej przyrody,
• rozwijanie aktywności plastycznej i fotograficznej.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Mielca i powiatu mieleckiego.

Tematy konkursowe (do wyboru):
• „Ziemia Mielecka - ciekawy zakątek Podkarpacia”
• „Piękno architektury zabytkowej i folkloru”
• „Dziwy natury – moja pasja”

Technika wykonania:
• Dowolna technika np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane
• Fotografia (min. 4 zdjęcia, co najmniej 10x15 cm)

Forma prac:
• Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice tylko w celach tego konkursu.
• Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
• Prace nie podlegają zwrotowi.

Terminy składania prac i uroczystego podsumowania konkursu:
• Prace należy doręczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 do dnia 16 maja 2016 r.
• Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
• Dla laureatów Konkursu Organizatorzy przygotowali nagrody.
• Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi dnia 14 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej (laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie).

Nagrody:
I Nagroda główna ufundowana przez Janusza Chojeckiego Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej – tablet.
II Nagroda główna ufundowana przez Stanisława Bryga Prezesa Foto-Lab w Mielcu – aparat fotograficzny.

Ponadto miejsca I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów – nagrody rzeczowe, książkowe oraz dyplomy. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia.

Uwagi:
Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych.

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia KONKURSU "KRAJOBRAZY MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY” zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).


  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII