TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Apel TMZM o przekazywanie pamiątek związanych z WSK PZL Mielec
Zbierajcie ze znawstwem wszelkiego rodzaju zabytki i dokumenty przeszłości
14.02.2015

Podczas Pierwszego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TMZM kadencji 2015-2018 Marek Zalotyński - Członek Zarządu Towarzystwa odczytał Apel skierowany do Mielczan w sprawie gromadzenia pamiątek i eksponatów związanych z byłą WSK PZL Mielec i przekazywanie ich poprzez TMZM lub bezpośrednio do Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Obecny na Zebraniu Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu - dr Jerzy Skrzypczak podziękował za ten Apel i wyraził nadzieję, iż Apel ten dotrze do Mielczan i przyczyni się do wzbogacenia historycznej wiedzy o mieleckiej Wytwórni.

Treść apelu:

Apel Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej do Mielczan

"Zbierajcie ze znawstwem wszelkiego rodzaju zabytki i dokumenty przeszłości i gromadźcie je w Mieleckim Muzeum Ziemi i Człowieka. Zbierajcie materiały dokumentalne o drewnianej architekturze i budownictwie regionalnym, zbierajcie stroje, pieśni i obyczaje ludowe, interesujcie się historią i prehistorią, dawną gospodarką ludzką na wsi i w mieście (...)
Pamięć o przeszłości niech będzie w Waszym Towarzystwie harmonijna z myślą o teraźniejszości".

prof. dr Władysław Szafer


Przesłanie to skierował w roku 1968 do członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej – Profesor Władysław Szafer, dziękując za obdarzenie go tytułem pierwszego Członka Honorowego.

Apel tego wybitnego syna Ziemi Mieleckiej jest aktualny również dziś.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, kierując się przesłaniem swego Patrona, rozumiejąc wagę i znaczenie spuścizny pokoleń, gorąco apeluje do Mielczan o przekazywanie do mieleckiego Muzeum Regionalnego wszelkich pamiątek. Szczególnie tych, które związane są z funkcjonowaniem Wytworni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec.

Artefakty te stanowić będą zalążek stałej ekspozycji dokumentującej historię WSK PZL Mielec jako ważnego dla naszego miasta czynnika rozwoju.Mielec, 13 lutego 2016 r.

 

  Copyright © 2006-2016 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII