TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Jan Wozowicz uhonorowany nagrodą Albertus 2015

Kapituła Nagrody im. Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta w Mielcu
20.10.2015

20 października 2015 roku w Pałacyku Oborskich - Muzeum Regionalnym SCK w Mielcu odbyła się uroczystość wręczenia nagrody ALBERTUS 2015. W tym roku Kapituła Nagrody im. Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta w Mielcu przyznała ją dla Jana Wozowicza.

Zgromadzonych gości przywitał Zdzisław Nowakowski, który pełnił rolę gospodarza spotkania. Na wstępie wspomniał o założycielce, fundatorce i przewodniczącej Kapituły Nagrody Albertusa Irenie Nowakowskiej, przedstawił skład kapituły. Następnie Jolanta Strycharz odczytała dotychczasowych laureatów nagrody.

Laudację na cześć dostojnego Jubilata wygłosiła Maria Orłowska.

Życzenia laureatowi złożyli: Maria Napieracz, Jan Stępień i Jan Tarapata. List gratulacyjny dla laureata Albertusa 2015 w imieniu Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego Joanny Rębisz wręczył Zbigniew Wicherski.


Celem Funduszu Kulturalno-Charytatywnego im. Adama Chmielowskiego jest m.in. promowanie ludzi, których działalność w Mielcu i dokonania w dziedzinie kultury oraz sztuki osiągają wysoki poziom artystyczny, wychowawczy i społeczny. Nagroda Albertus po raz pierwszy przyznana została w 2002 roku. Pomysłodawczynią honorowania wybitnych osobistości świata kultury, edukacji czy społeczników była Irena Nowakowska. Ostatni raz nagrody wręczono w 2012 roku.

Nagroda Albertus wróciła w roku 2015, a uhonorowany został nią malarz i rzeźbiarz Jan Wozowicz. Mieszka i tworzy w Mielcu od 1972 roku. Wykształcenie plastyczne zdobył już w liceum plastycznym, a doskonalił w Instytucie Wychowania Plastycznego w Krakowie. Uprawia grafikę oraz malarstwo sztalugowe, w mniejszym stopniu rzeźbę w drewnie i metaloplastykę. Przez 27 lat pracował jako nauczyciel plastyki w różnych szkołach, z czego znaczną cześć poświęcił na pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu.

Dzieci i młodzież pod opieką Jana Wozowicza zdobywała liczne nagrody w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Sam artysta należy wielu stowarzyszeń artystycznych. Brał udział w wielu plenerach malarskich, wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jan Wozowicz był również pracownika i kierownika pracowni konserwacji eksponatów muzealnych w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Za swoją działalność artystyczną i zawodową był wielokrotnie nagradzany.

Sam artysta podkreślał, że to właśnie nauczanie sztuki i praca z młodymi twórcami dawała mu najwięcej satysfakcji. - Miło mi, że tyle ciepłych słów padło pod moim adresem. Nawet nie wiedziałem, że w ciągu mojego życia zebrało się aż tyle działań artystycznych. Miło, że niektórzy to pamiętają i doceniają – mówił Jan Wozowicz. - Dla mnie zawsze ważna była pomoc tym, którzy robią pierwsze kroki i zaczynają swoją przygodę ze sztuką. Tłumaczyłem, doradzałem, pokazywałem i myślę, że pamiętają to do dzisiaj i jest to dla mnie miłe. Satysfakcję, nawet większą niż z własnej twórczości, przynosiło mi właśnie uczenie innych i ich postępy.

- Dla mnie to jest dużym wyróżnieniem, że zalazłem się wśród tych ludzi najcenniejszych dla kultury Mielca – dodawał Jan Wozowicz.

Wśród gości obecni byli: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata, wicestarosta Powiatu Mieleckiego Maria Napieracz, władze SCK Mielec, na czele z dyrektorem Jackiem Tejchmą i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu Marią Błażków, dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu Jerzy Skrzypczak, wcześniejsi laureaci nagrody, wychowankowie, znajomi i rodzina laureata.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu reprezentowali Janusz Chojecki i Zbigniew Wicherski.

1

Uroczystość wręczenia Nagrody Albertus zakończył występ Zespołu Muzyki Dawnej Hortus Musicus.

Tekst: Zbigniew Wicherski


fot. Janusz Kipa, Zbigniew Wicherski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Albertus 2015 dla Jana Wozowicza, Dworek Oborskich w Mielcu 20.10.2015
link do filmu: http://youtu.be/ehyystWZodQ
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


Laudacja
Jan Stanisław Wozowicz, bo o nim dziś mowa, urodził się 21 lipca 1949r. w Górze Ropczyckiej, jako syn Józefa i Agnieszki z domu Baran. W Mielcu zamieszkał od 1972r. Talenty artystyczne przejawiał od dziecka, dlatego też wykształcenie plastyczne zdobył już w Liceum Plastycznym w Sędziszowie Małopolskim, ukończywszy je w 1968r. a doskonalił i pogłębił na studiach w Instytucie Wychowania Plastycznego w Krakowie.

Przez całe swoje artystyczne życie nasz bohater uprawia grafikę i malarstwo sztalugowe. W mniejszym stopniu rzeźbę w drewnie i metaloplastykę.
Jako nauczyciel plastyki przepracował 27 lat w różnych szkołach, z czego znaczną, tę najlepszą część oddał dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjno – wychowawczych, pracując w SOSW w Mielcu.
Stąd Jan Wozowicz jest szczególnie bliską mi osobą, bo mogłam Go obserwować i podziwiać jako niezrównanego nauczyciela – wychowawcę
ale i mistrza, w trakcie zajęć z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które często nie czytając i nie pisząc, czasem nawet nie mówiąc, potrafiły wyrazić swoje uczucia poprzez obraz, rysunek .
Dzieci i młodzież prowadzone ręką Jana Wozowicza, zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia. M.in. na
- Ogólnopolskim konkursie Plastycznym „Polska moja Ojczyzna” Gdańsk 1996r. – uczniowie zdobyli główne nagrody a ich opiekun Jan Wozowicz -list gratulacyjny z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
- na Ogólnopolskim cyklicznym Konkursie Plastycznym „Świat moich marzeń” Zamość w kolejnych latach 1993,1994,1995 – główne nagrody i wyróżnienia.

Jako twórca jest członkiem:
- Związku Polskich Artystów Malarzy Grafików - oddział Rzeszów
- zrzeszony jest w Stowarzyszeniu Edukacji Plastycznej w Warszawie
- należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu
- był jednym z założycieli i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu
- należąc do klubu Środowisk Twórczych, był jedną z pierwszych osób, które pokazały techniki malarskie i rzeźbiarskie młodym twórcom, otaczając ich jednocześnie profesjonalną artystyczną opieką.

Brał udział w wielu plenerach malarskich w cudownych miejscach naszej rodzimej ziemi i poza granicami kraju tj.:
Ochotnica, Kraków, Mukaczewo, Kolbuszowa, Wytrzyszczka, Złota, Mielec, Zamość, Sandomierz i wystawach indywidualnych i zbiorowych:
w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie, Przemyślu, Mielcu, Kolbuszowej, Sędziszowie, Krośnie, Tarnobrzegu, Dębicy, Krasiczynie, Stalowej Woli, Łańcucie oraz we Francji, na Ukrainie i na Węgrzech.

Uczestniczył też w akcjach artystycznych min, takich jak:
„Cztery strony Światła” obejmujące Mielec, Dębicę, Tarnobrzeg, Stalową Wolę oraz wystawy organizowane przez Związek Polskich Artystów Malarzy Grafików pn. „Postawy” w BWA w Rzeszowie.

Przed przejściem na emeryturę poznaliśmy Jana Wozowicza jeszcze jako pracownika i kierownika pracowni konserwacji eksponatów muzealnych w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Za swoją działalność artystyczną i zawodową Jan Wozowicz był wielokrotnie nagradzany. Na swoim koncie ma:
- Nagrodę III stopnia Ministra Edukacji Narodowej w 1997r.
- Nagrodę II stopnia MEN w 1995r.
- Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- Nagroda prezydenta Miasta Mielca
- I nagroda w dziedzinie grafiki Opatów 1987r.
- Wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Łańcut 1988r.
- wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Krosno 1989r.

Wszystkie znalazły się w Przeglądach Nauczycielskich Zespołów Artystycznych
Za swoją działalność artystyczną i społeczną Jan Wozowicz otrzymał też z rąk Ministra Kultury - odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” .

Jan Wozowicz to nie tylko wielki artysta, to też wielki człowiek ciałem
i duchem oraz sercem. Wiele swoich prac malarskich przeznaczył na aukcje charytatywne, w celu ratowania chorych dzieci z Mielca, Kolbuszowej, Strzyżowa.
Prace malarskie Jana Wozowicza zdobią mieszkania prywatne, kościoły, szkoły, zbiory i muzea nie tylko w Polsce. Są rozsiane po całym świecie: w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Francji, Ukrainie. Wielu z nas ma w swoich domach, swoich mieszkaniach dzieła, które wyszły spod pędzla lub dłuta Jana Wozowicza.

Jan Wozowicz to artysta w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie tylko tworzy i wystawia własne prace, by je oglądano i podziwiano, ale ratuje przed zniszczeniem dzieła innych, by przetrwały dla potomnych, poddając je renowacji i konserwacji.
Ma na swoim koncie ważne dzieła sakralne. W samym Mielcu można zobaczyć portrety bł. Ks. Romana Sitki w Bazylice Mniejszej na Starówce, w Bursie .
W kościele św. Marka na ścianie zaołtarzowej, widnieją freski z postaciami świętych.
W kościele pw. Ducha Św. przez długie lata na ścianie głównej podziwialiśmy obraz Jana Wozowicza 4x5 m „Stworzenie Świata”, dopóki nie doczekano się mozaiki nawiązującej do całościowego stylu tej świątyni. (pytanie czy piękniejszej?)
Nasz dzisiejszy bohater zaprojektował również tablice na 20 lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
umieszczone przy kościele pw. MBNP na Osiedlu.
W zespole Szkół im. Groszkowskiego odtworzył popiersie Józefa Piłsudskiego, a do przychodni lekarskiej wykonał płaskorzeźbę dr Juliana Maja.
Pracował wraz z zespołem przy odnowieniu prezbiterium kościoła św. Marka, przeniesionego do skansenu kolbuszowskiego.

Mnie jako nauczycielowi SOSW, Jan będzie i jest bliski jeszcze z jednego powodu. Jego freski przedstawiające całą historię dziejów Polski : od chrztu po pontyfikat Jana Pawła II mogę wraz z całym gronem kolegów i koleżanek oraz naszych podopiecznych – wychowanków, podziwiać każdego dnia, przechodząc najdłuższym holem szkoły.

Po latach zostały one wiernie odświeżone i odnowione przez młodsze koleżanki, które tak jak sam autor do swojej pracy, tak i one przyłożyły się całym sercem i talentem, by nie uronić nic z kreski i stylu Mistrza. Za to Ci Janie dziękuję wraz z reprezentacją pokolenia wychowanków SOSW, którzy do dzisiaj znali Cię tylko z opowiadań.

Na koniec dodam, że Jan Wozowicz to nie tylko niezwykle płodny w swe malarskie i rzeźbiarskie dzieła artysta. To również artysta jako mąż i ojciec. Bo w tej dziedzinie też ma bogaty dorobek, który wypracował sobie wraz ze swoją wspaniałą żoną Marią ( też artystką specjalizującą się w rękodziele artystycznym i gobelinach). Otóż poczęli, wydali na świat i wychowali troje cudownych dzieci: córkę Agnieszkę i synów Jakuba i Filipa. Cała trójka wyssała wraz z mlekiem matki i ojca nieodrodny talent . Tą wrażliwością na sztukę i piękno przesiąknięta jest cała rodzina Wozowiczów. Należy tylko czekać jaki talent rozkwitnie w ukochanych wnukach.

By móc to spokojnie śledzić i podziwiać należy tylko Dostojnemu Laureatowi Albertusa 2015 życzyć jak najlepszego zdrowia i samopoczucia na jeszcze długie, długie lata.

Laudację opracowała Maria Orłowska


Podobne tematy:
- Laureaci Nagrody ALBERTUS w latach 2002-2015
- Jan Wozowicz uhonorowany nagrodą Albertus 2015
- ALBERUS 2007


  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII