TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Komunikat z czwartego posiedzenia Zarządu TMZM
Obradował Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
26.09.2015

W sobotę 26 września 2015 roku odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu TMZM Janusz Chojecki.

Prezydium Zarządu jako organ wykonawczy Zarządu zapoznało wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, a także zaproszonych członków pozostałych organów statutowych Towarzystwa z pracami realizowanymi pomiędzy posiedzeniami Zarządu, tj. w okresie 27 czerwca 2015 do 26 września 2015 roku.

Najistotniejsze kwestie dyskutowane i uchwalone w czasie sobotniego posiedzenia Zarządu to:

1. Wyłonienie kandydata TMZM do Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Urzędzie Miasta Mielec. Zarząd wybrał na kandydata jednogłośnie Prezesa Zarządu TMZM- Janusza Chojeckiego.
2. Ocena przez Zarząd TMZM programu działań merytorycznych oraz organizacyjnych Prezydium Zarządu TMZM podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Zarządu w okresie 27.06.2015- 26.09.2015. Zarząd bardzo wysoko ocenił działania Prezydium Zarządu w każdym zakresie jego działania w omawianym okresie.
3. Działania do zrealizowania w IV kwartale br. w kontekście umów z odpowiednimi jednostkami samorządowymi.
4. Ocena realizacji prowizorium budżetowego TMZM za trzy kwartały br oraz prognoza wykonania budżetu za cały rok 2015. Informację Skarbnika TMZM Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości.
5. Przystąpienie do opracowania założeń do ofert / wniosków adresowanych do odpowiednich jednostek samorządowych w celu pozyskania odpowiednich środków na rzecz realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego, a także założeń do projektu budżetu TMZM na rok 2016.
6. Przyjęcie propozycji uczczenia 130 rocznicy urodzin patrona TMZM - prof. W. Szafera przypadającej w lipcu 2016 roku.
7. Poparcie przez Zarząd TMZM w trybie głosowania (jednogłośnie) formalnego wniosku złożonego w obowiązującym trybie o nadanie nazwy jednej z nowo powstałych ulic w Mielcu im. Tadeusza Ryczaja.
8. Przyjęcie przez Zarząd w trybie uchwały nowych członków TMZM.Zarząd złożył gratulacje Andrzejowi Talarkowi, wiceprezesowi Zarządu z okazji wyboru do Miejskiej Rady Seniorów życząc Mu sił i energii na rzecz działania Mieleckich Seniorów.

Janusz Chojecki, Prezes Zarządu TMZM
wideo, fot: Zbigniew Wicherski
Mielec, 26.09.2015
 


Czwarte posiedzenie Zarządu TMZM w Mielcu, Jadernówka 26.09.2014

link do filmu: http://youtu.be/1mpzNFqIg9c
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII