TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec  Regulamin V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Samolot w obiektywie i palecie barw"

V Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2015
16.05.2015

Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu zapraszają do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-plastycznego "Samolot w obiektywie i palecie barw". Konkurs jest adresowany do wszystkich wielbicieli lotnictwa, samolotów i innych maszyn latających. Szczegóły i warunki uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Przewidziane są atrakcyjne nagrody-niespodzianki. Po raz pierwszy konkurs organizowany jest pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby!


Regulamin V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego – Mielec 2015
Samolot w obiektywie i palecie barw
pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu.

2. Celem konkursu jest:

  • pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,

  • promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.

4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką w wymiarach nieprzekraczających 50 cm x 70 cm (malarstwo, haft, grafika, rysunek, kolaż) lub wyłącznie jednej pracy fotograficznej o wymiarach nieprzekraczających 21 cm x 30 cm. Przy pracy fotograficznej wymagana jest wersja elektroniczna w formacie graficznym JPG na płycie CD.

6. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do prac zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail).

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.

8. Ogłoszenie konkursu: 15 maja 2015 r. podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

9. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do 30 czerwca 2015 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec

z dopiskiem Konkurs Fotograficzno-Plastyczny Samolot w obiektywie i palecie barw                 

10. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

11. Przewidziane są również nagrody niespodzianki – o przyznaniu nagrody niespodzianki (np. wyjazd do Brukseli) decydować będzie unikalny charakter pracy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).

13. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu.

14. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. w Sali nr 1 Domu Kultury SCK przy Al. Niepodległości 7.  O dokładnym terminie i miejscu wręczania nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

15. Po ogłoszeniu wyników konkursu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac.

16. O sposobie odebrania nagrodzonych prac po zakończeniu wystawy zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

17.Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 585 52 51 wew. 20 lub 21.

18. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl, www.tmzm.mielec.pl, www.slowo.art.pl


 Załącznik nr 1 -> Pobierz regulamin, oświadczenie
Podobne tematy:
- 11 czerwca 2014 roku ogłoszono wyniki trzech konkursów o tematyce lotniczej
 

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Samolot w obiektywie i palecie barw organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu oraz organizacje pozarządowe promujące tradycje lotnicze w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

…………………………….                                                                                ……………………………….

 Miejscowość, data                                                                                           podpis

 

  Copyright © 2006-2015 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII