TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Wystawa Jubileuszowa Klubu Środowisk Twórczych TMZM "Tworzą piękno"
Wystawa Jubileuszowa z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
21.05.2014
21 maja 2014 r. w Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Jubileuszowej pt. Tworzą piękno Klubu Środowisk Twórczych z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Wszyscy podkreślali wielkie znaczenie Towarzystwa w dziedzinie kultury dla regionu mieleckiego.

Odznaką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  wyróżniono osoby, które swoją twórczą pracą, zaangażowaniem w życie kulturalne miasta i powiatu, przyczyniają się do promocji naszego regionu.

Odznaki wręczane przez Krystynę Skowrońską i Andrzeja Chrabąszcza otrzymali: Barbara Augustyn - GL ”Słowo”, Andrzej Talarek - GL „Słowo”, Teresa Elżbieta Pyzik – GL „Słowo” i KŚT, Wiesława Weronika Górak – KŚT, Jadwiga Klaus - prezes KŚT, Ryszard Kusek- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Najdłużej tworzących w KŚT artystów wyróżniono listami gratulacyjnymi. Szczególne podziękowania otrzymał założyciel Klubu Środowisk Twórczych Edward Żyrkowski oraz długoletni prezes TMZM Jerzy Kazana. Jadwiga Klaus otrzymała od dyrektora SCK piękny bukiet kwiatów z podziękowaniem za dotychczasową działalność i z życzeniami dalszych wspaniałych sukcesów.

Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszył koncert Chóru Męskiego i Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia i występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu.
GALERIA fot.
Zbigniew Wicherski

Galeria fot. Janusz Kipa
Z okazji wystawy wydano katalog twórców, działaczy Mielca i powiatu mieleckiego pt „Tworzą piękno” opracowany przez Jadwigę Klaus i Teresę Pyzik. Katalog zawiera biogramy twórców zrzeszonych w KŚT i animatorów kultury wywodzących się z Mielca i powiatu mieleckiego. Swoje prace wystawiało 95 twórców z KŚT i regionu mieleckiego oraz można było zobaczyć prace wypożyczone na tą okoliczność z Muzeum Regionalnego
prace twórców, których nie ma już między nami.

- To najprzyjemniejsza rzecz, kiedy można być pozytywnie ocenionym za swoją ciężką, twórczą pracę – przyznał Jerzy Kazana, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, które to obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Z tej okazji zarząd stowarzyszenia zaprosił mieleckich twórców, artystów na spotkanie podczas którego wręczone zostały odznaki i wyróżnienia dla tych najbardziej doświadczonych i zasłużonych.

- Jest to praca społeczna nie tylko dla siebie, ale i całego Towarzystwa i Klubu Środowisk Twórczych. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te lata pracowali na rzecz TMZM i KŚT. Naszym obowiązkiem jest przekazanie tego młodzieży, by jego członkowie mogli kiedyś obchodzić kolejne dziesięciolecia.  – powiedział Kazana.

W 1981 roku dzięki Edwardowi Żyrkowskiemu i Krystynie Książnickiej powstał Klub Środowisk Twórczych. Skupiał on grupę pasjonatów, działających wcześniej przy PPKO w Mielcu. Klub prowadzony był przez 33 lata działalności przez wielu prezesów: Krystynę Książnicką (1981-1989), Józefa Piecucha (1989-2004), Krystynę Gargas – Gąsiewską (2004-2007), Janusza Zborowskiego (2007-2009), Marię Błażków (2010) oraz Jadwigę Klaus (od 2011)

Twórcy KŚT w ostatnich latach brali udział w wystawach organizowanych m.in. w bibliotekach, Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej w Mielcu, Robotniczym Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Kultury (obecnie Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu), Spółdzielczym Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, RSW w Mielcu, DAMM WSK – PZL Mielec, Muzeum Regionalnym „Jadernówka”, Klubie ”Jocker”, Ośrodku Wypoczynkowym WSK Mielec w Rzemieniu, ośrodkach i domach kultury w Chorzelowie, Grochowem, Tuszymie, Przecławiu, Nadleśnictwie Tuszyma, Woli Mieleckiej, Padwi Narodowej, Wadowicach, Borowej, Czerminie. Ponadto w Kolbuszowej, Łańcucie i rokrocznie w Rzeszowie.

W minionych 33 latach wystawiano prace na wystawach zbiorowych 115 razy i zorganizowano 79 wystaw indywidualnych. TVP Rzeszów już od 2008 r. w swoim programie ,,Niezwykli” pod red. Andrzeja Potockiego emitowała programy o twórczości Andrzeja Ciacha, Mikołaja Podłaszczyka, Jerzego Mamcarza, Andrzeja Szęszoła, Krzysztofa Krawca, Weroniki Wiesławy Górak, Stanisława Czarneckiego, Grzegorza Cebuli.

- Od 2011 roku przybyło w klubie 19 nowych członków. Niektórzy z nich dopiero ośmielili się pokazać swoje prace, ale są i tacy, którzy swoje umiejętności plastyczne rozwijają w ASP czy uczelniach plastycznych. W roku obchodów 30-lecia KŚT otrzymaliśmy za całokształt działalności artystycznej Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mówi Jadwiga Klaus.

- Ta wystawa jest pokłosiem wycieczek po powiecie mieleckim. Nie było innej możliwości, jak upamiętnić to piękne spotkanie i piękny jubileusz tym, co jest na naszych terenach piękne, najpiękniejsze. Są tu rzeczy, które szczególnie warto było namalować, wyhaftować, czy wyrzeźbić. Około 80 proc. prac dotyczy bezpośrednio naszego regionalizmu – powiedziała Jadwiga Klaus, prezes KŚT.

- Liczna obecność gości i bogata wystawa zaświadcza jak bardzo stowarzyszenie potrzebne jest zarówno w samym mieście, jak i regionie, na ziemi mieleckiej – nie ma wątpliwości Jacek Tejchma, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

- Zebrał się kwiat powiatu mieleckiego, wszyscy, którzy kochają Mielec i jego okolice. Chciałam pokłonić się wszystkim tym, którzy działają dzisiaj, ale także tym, którzy działali w przeszłości na rzecz TMZM. Najważniejsze to ukochać miejsce, z którego się pochodzi, w którym się mieszka i pracuje. Wy kochając to środowisko pracujecie na jego rzecz. Dzięki wam jest ono piękniejsze i bogatsze – powiedziała Skowrońska.

 – Są tutaj poeci, plastycy, rzeźbiarze i wielu innych wspaniałych artystów. Inspirujecie do pięknej działalności. Ta wspólnota świetnie się rozwija dzięki waszej bogatej działalności. Swoją pracą zachowujecie kulturę i tradycję, która budowała nasz naród, przekazujecie ją następnym pokoleniom mówił Andrzej Chrabąszcz, Starosta Powiatu Mieleckiego


Zobacz film

Wystawa Jubileuszowa Klubu Środowisk Twórczych TMZM Tworzą piękno, 21.05.2014
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej zapowiedział też, że otwarcie wystawy Klubu Środowisk Twórczych nie będzie jedynym upamiętnieniem 50-lecia Towarzystwa. Artyści zdradzili, że na 19 września tego roku planują wielką, jubileuszową galę. Będą kolejne wyróżnienia, zaprezentowana zostanie też księga pamiątkowa TMZM, w której zawarte będą najważniejsze wydarzenia z bogatej historii tej zacnej i zasłużonej dla naszego miasta i powiatu organizacji.

Na wystawę przybyło liczne grono zaproszonych gości: poseł RP Krystyna Skowrońska, Joanna Rębisz w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, Przewodniczący Rady Miasta Mielca Jan Myśliwiec, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Mieczysław Wdowiarz, Marek Paprocki i Józef Smaczny z Rady Powiatu, Dyrektor SCK Jacek Tejchma, Dyrektor Muzeum Regionalnego Jerzy Skrzypczak, dyrektorzy ośrodków kultury większości gmin powiatu mieleckiego współpracujący z KŚT, media, członkowie TMZM, wystawiający swoje prace twórcy, ich rodziny i sympatycy.

Wystawa Jubileuszowa z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, jest prezentowana w Centrum Wystawienniczym od 9 do 25 maja 2014 roku.

wichz


Podobne tematy:
- Zaproszenie na Wystawę Jubileuszową 50-lecia TMZM
- Zaproszenie na "Mieleckie Zapiski15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013"
- "Mieleckie Zapiski 15-16. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013", promocja publikacji
 
  Copyright © 2006-2014 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII