TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Jaskinia Raj,  Muzeum Neandertalczyka, skansen w Tokarni
KŚT Mielec w Górach Świętokrzyskich
26.10.2013

W dniu 26 października 2013 roku artyści Klubu Środowisk Twórczych TMZM w Mielcu i Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego /o Mielec wyruszyli w Góry Świętokrzyskie. Wyprawę rozpoczęliśmy od zwiedzania Jaskini Raj. Jest ona jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od muzeum, gdzie wystawione są znaleziska fragmenty narzędzi, kości zwierząt. Znajdują się figury woskowe przedstawiające neandertalczyków, jacy mogli mieszkać kiedyś w tym miejscu. Wnętrze jaskini zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu, stalagmity, kolumny naciekowe i perły jaskiniowe, jeziorka i pola ryżowe. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne.

Obok Jaskini Raj wstąpiliśmy do powstałego niedawno pierwszego w Polsce Centrum Neandertalczyka, w którym znajduje sie między innymi naturalnej wielkości mamut. Na interaktywnej wystawie została pokazana ewolucja życia od momentu Wielkiego Wybuchu do czasu pojawienia się Neandertalczyka. Jego życie codzienne, czyli to co jadł, w co wierzył, czy potrafił mówić oraz wiele ciekawostek np. to czy potrafił grać na flecie? Oddzielny dział przedstawiał walkę i polowanie, gdzie niebywałą atrakcją jest scena z polowania z naturalnych rozmiarów repliką mamuta mierząca 3,5 m wysokości oraz blisko 6 m długości. Sama trąba mierzy niemal 2,5 m. W centrum można zapoznać się z najnowszymi światowymi oraz lokalnymi odkryciami z życia Neandertalczyka.

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny położony we wsi Tokarnia koło Kielc, który powołano w 1976 roku, a zaczął funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Charakterystycznymi obiektami architektury dla zabudowy małych miasteczek dawnej Kielecczyzny są zarówno obiekty mieszkalne, jak i warsztaty rzemieślnicze, punkty usługowe, a także zabytki architektury sakralnej. Muzeum jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.

Wycieczkę mieleckich artystów zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek. Była okazja do rozmówi pośpiewania przy ognisku gdzie prym wiodła prezes KŚT Jadwiga Klaus. Organizatorami pleneru KST była Jadwiga Klaus - prezes KŚT i Janusz Wyzina - prezes PTTK.

Tekst: Zbigniew Wicherski
 
Foto Zbigniew Wicherski

ZOBACZ FILM

KŚT Mielec w skansenie w Tokarni , 26-10-2013

migawki wideo: Włodzimierz Gąsiewski
www.promocja.mielec.pl


 
  Copyright © 2006-2013 TMZM Mielec Wicherski MCMLXII