TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalno¶ć:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualno¶ci  TMZM Mielec Mieleckie zapiski  TMZM Mielec Mieleckie zapiski nr 12-13
ROCZNIK ZIEMI MIELECKIEJ 2009-2010
10.12.2010
Na pocz±tku grudnia 2010 r. ukazały się kolejne Mieleckie Zapiski nr 12-13. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2009-2010. Redakcji wydania dokonał Włodzimierz G±siewski, za¶ w skład zespołu redakcyjnego weszli: Maria Błażków, Bogumiła Gajowiec, Krystyna Gargas-G±siewska, Janusz Grdeń, Jerzy Kazana, Barbara Kowalczuk, Bronisław Kowalczuk, Józefa Krasoń, Andrzej Krempa, ks. Janusz Królikowski, Zbigniew Michalski, Elżbieta Minorczyk, Renata Paterak, Teresa Stępczyk, Jolanta Strycharz, Zbigniew Wicherski, Józef Witek, Marek Zalotyński.

Na 240 stronach w poszczególnych działach, zawieraj± następuj±ce artykuły:

I. Z HISTORII MIELCA I REGIONU

Ks. Janusz Królikowski, Znamienita mielczanka Zofia z Mieleckich Chodkiewiczowa

Janusz Grdeń, 425. rocznica ¶mierci hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Miełeckiego (1585 – 2010)

Jan Łasicki S., Historia o wkroczeniu Polaków do Wołoszczyzny wraz z wojewo­d± Bogdanem, (przeciwko któremu wyst±pił Juonia) oraz o krwawej walce z Tur­kami pod dowództwem Mikołaja Mieleckiego i Mikołaja Sieniawskiego rok 1572.Tłumaczył: ks. prof. Franciszek Knutelski, wydał: Janusz Grdeń,
Włodzimierz G±siewski, ¦mierć gen. Władysława Sikorskiego w 1943 r. –pierwsze opinie z łat 40.
Edward Winiarski, Generał Sikorski w mojej pamięci
Jacek Matuszkiewicz, Tadeusz Matuszkiewicz, M±ż stanu z Rzochowa
„Reforma i Naród" 15 lipiec 1943 r., Nad trumn± wodza (reprint)
Andrzej Krempa, Bojówki narodowosocjalistyczne SA w rejonie Mielca

II. KRONIKA SPOŁECZNO-KULTURALNO-O¦WIATOWA

Ks. Janusz Królikowski, Rocznica Grunwaldzkiej Wiktorii

Włodzimierz G±siewski, Mielec - Katyń - Smoleńsk 1940-2010
-   Tragiczna ¶mierć Leszka Deptuły posła Rzeczypospolitej Polskiej z Ziemi Mieleckiej..
-   Pogrzeb posła Leszka Deptuły
-   Mieleckie obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w 2010 r.
-   Mielecka gimnazjalna lista katyńska
Elwira PrzewoĽnik, Najstarsze i najcenniejsze pozycje w zbiorach Archiwum Gimnazjum ii Liceum Ogólnokształc±cego im. St. Konarskiego w Mielcu
Włodzimierz G±siewski, Inwentarz Archiwum Gimnazjum i I Liceum Ogólno­kształc±cego im. St. Konarskiego w Mielcu 1905-2010
Renata Patrak, Z kart historii 60-lecia biblioteki w Tuszowie Narodowym
Jolanta Strycharz, Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu - autorzy - spotkania..
Józefa Krasoń, Elżbieta Minorczyk, Biblioteka na miarę XXI wieku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Mielcu
Bronisław Kowalczuk, Sprawozdanie Zarz±du Towarzystwa Miło¶ników Ziemi Mie­leckiej im. Władysława Szafera w Mielcu za lata 2007- 2010
Halina Sęk, Teresa Stępczyk, Sprawozdanie z działalno¶ci Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TMZM w Mielcu za rok akademicki 2009/2010
Zbigniew Michalski, Kalendarium działalno¶ci Grupy Literackiej „Słowo"  za rok 2009
Bogumiła Gajowiec, Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
Włodzimierz G±siewski. Barbara Kowalczuk. LX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach
Włodzimierz Gasiewski. Zbigniew Wicherski. Mieleckie Rozmaito¶ci Folkowe – ¦więto Plonów 2009-010
Zbigniew Wicherski. Mielczanie w Brukseli
Bogumiła Gajowiec, Mielecki ,/Albertus"

III. LUDZIE ZIEMI MIELECKIEJ I OKOLIC

Marek Zalotyński, Ksi±dz Józef Smaczniak 1895-1942 - szlakiem życia zapomnia­nego bohatera
Włodzimierz G±siewski, Harla Stanisław (1912-1977), rolnik, poeta ludowy
Stanisław Harla, Mój pamiętnik (reprint). Wydai: Janusz Grdeń

IV. ZAPISKI REGIONALNE

Józef Witek, Bazylika mniejsza ¶w. Mateusza w Mielcu
Tomasz Jaworski, Wiesław Madej, Współczesne wnętrza bazyliki mniejszej w Miel­cu w fotografii
Krystyna Gargas-G±siewska, Janusz Grdeń, Janusz Strzała - fotograf Ziemi Mieleckiej
Włodzimierz G±siewski, Mielec i mielczanie na starej fotografii

VI. RECENZJE - OMÓWIENIA - NOTY

Bogumiła Gajowiec, Pamięci wielkiego humanisty Stanisława Pigonia
Włodzimierz G±siewski, Janusz Grdeń, Edward Guziakiewicz, Jerzy Mamcarz,
Zbigniew Michalski, Marta Pelinko, Mielecjana i regionalia 2009-2010

Wydawc± jest Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Współpraca wydawnicza: Agencja Wydawnicza „Promocja" w Mielcu. Druk opłacono dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Mielcu. Redakcja, koncepcja, skład komputerowy i projekt okładki: Włodzimierz G±siewski: Korekta i adiustacja: Krystyna Gargas-G±siewska Druk: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek w Mielcu.

 

ROCZNIK ZIEMI MIELECKIEJ 2009-2010
(6,8 MB pobierz pdf)

 
Na okładce: Matka Boska Katyńska i Gimnazjalna (zdjęcie frontonu Zespołu Szkól im. prof. J.Gooszkowskiego, dawniej Gimnazjum w Mielcu, oraz obraz "Matka Boska Katyńska" - Krystyna Gargas-G±siewska

Ľródło: Zbigniew Wicherski

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII