TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Reklama
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności TMZM Mielec Zebranie TMZM Mielec Galeria TMZM Mielec Filmy TMZM Mielec Zaproszenie TMZM Mielec Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZM
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TMZM im. Władysława Szafera w Mielcu 2010
11.12.2010

Wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński TMZM na kolejne cztery lata

11 grudnia 2010 roku w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Podsumowano ostatnie cztery lata działalności Zarządu Towarzystwa, wręczono listy gratulacyjne, Odznaki Jubileuszowe, oraz wybrano władze nowe statutowe na kolejne cztery lata.

Na wstępie z koncertem wystąpił kwartet saksofonowy PSM w Mielcu: Olaf Pysz, Roman Myszka, Kuba Broniewski i Katarzyna Armatys, oraz kwintet akordeonowy w składzie: Przemysław Banaś, Hubert Kupiec, Mateusz Knap, Kacper Głaz oraz Bogdan Warias.

Zebranie, prowadził kierownik BPil UM Józef Witek. Minutą ciszy uczczono pamięć członków, którzy  zmarli w latach 2006-2010: Leszek Deptuła, Halina Działowska, Krystyna Wojdyła, Krystyna Książnicka, Janina Wanatowicz.

Sekretarz TMZM Bronisław Kowalczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu TMZM za lata 2007-2010, w którym wyeksponował najważniejsze inicjatywy Zarządu oraz czterech sekcji: Klubu Środowisk Twórczych, Grupy Literackiej „Słowo", Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do osiągnięć należy zaliczyć wydanie periodyku Mieleckie Zapiski nr 9-13, organizowanie bądź współorganizowanie z KŚT, czterech plenerów i wystaw poplenerowych, wydanie Almanachu Twórców Kultury GL „Słowo" oraz dwóch tomików młodych mieleckich poetów. Organizowano wycieczki autokarowe i rajdy rowerowe dla młodzieży niezrzeszonej i harcerzy: śladami gen. Władysława Sikorskiego, szlakiem Ignacego Łukasiewicza, szlakiem prof. Władysława Szafera oraz rajd rowerowy na stulecie ZHP. Prężnie działa od trzech lat MUTW, który prowadzi bardzo szeroką i zróżnicowaną działalność, a uczestniczy w niej aktualnie 223 studentów - seniorów. Członkowie Zarządu brali udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach, nie tylko miejskich, powiatowych, ale i ogólnopolskich.

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej, po którym Zarząd otrzymał absolutorium. Wręczono również listy z podziękowaniem tym, którzy wspierali i pomagali w działalności Towarzystwa, Odznaki Jubileuszowe TMZM i legitymacje nowym członkom.

W dyskusji głos zabrał Zdzisław Nowakowski - członek sejmiku Podkarpacia, który podczas zebrania wypełnił stosowną deklarację i został członkiem Towarzystwa.  - TMZM pełni ważną misję, informując o historii i ludziach naszej małej ojczyzny. Możemy być dumni z tego, co Towarzystwo robi dla mieszkańców. Będę starał się wspierać waszą działalność w sejmiku - powiedział Zdzisław Nowakowski. Do życzeń i gratulacji dołączył Jakub Cena - asystent posła Tomasza Poręby i Krzysztofa Popiołka. Głos zabrał także wieloletni prezes Zarządu TMZM Tadeusz Łakomy.

Następnie wybrano 19 osobowy zarząd TMZM, na czteroletnią kadencję w składzie: Jerzy Kazana, Maria Błażków, Józef Roguz, Zbigniew Wicherski, Bronisław Kowalczuk, Jadwiga Jankowska, Teresa Stępczyk, Jacek Krzysztofik, Zbigniew Michalski, Janusz Zborowski, Józef Zaskalski, Janusz Grdeń, Jadwiga Klaus, Bogumiła Gąjowiec, Marek Woźniak, Tadeusz Łakomy, Andrzej Kobylarz, Janusz Wyzina i Jolanta Strycharz.

Członkowie zarządu wybrali władze statutowe: prezesem TMZM został Jerzy Kazana , I wiceprezesem Maria Błażków, II wiceprezesem Józef Roguz, sekretarzem Bronisław Kowalczuk, z-cą sekretarza Jadwiga Jankowska, skarbnikiem Teresa Stępczyk. Wybrano również komisję rewizyjną i sąd koleżeński.

Na zakończenie Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała uchwały, które zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych.

Podczas Walnego Zebrania zaprezentowano periodyk Towarzystwa Mieleckie Zapiski nr 12-13. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2009-2010. Publikacja liczy 240 stron plus 8 stron kolorowych przedstawiających współczesne wnętrza bazyliki mniejszej pw. św. Mateusza w Mielcu. Publikacja podzielona jest na rozdziały tematyczne:
Z historii Mielca i regionu; Kronika społeczno-kulturalno-oświatowa; Ludzie Ziemi Mieleckiej i okolic, Zapiski regionalne, Foto zapiski regionalne, Recenzje - omówienia - noty, w których zawarte jest kilkadziesiąt artykułów różnych autorów.  [więcej]


Zarząd TMZM wybrany na Walnym Zebraniu 11 grudnia 2010 roku
1. Jerzy Kazana      - prezes
2. Maria Błażków    - I wiceprezes
3. Józef Roguz       - II wiceprezes
4. Bronisław Kowalczuk - sekretarz
5. Jadwiga Jankowska   - z-ca sekretarza
6. Teresa Stępczyk       – skarbnik
 
 Członkowie :
  7. Jacek Krzysztofik
  8. Bogumiła Gajowiec
  9. Zbigniew Wicherski
 10. Marek Wozniak
 11. Zbigniew Michalski
 12. Jadwiga Klaus
 13. Jolanta Strycharz
 14. Tadeusz Łakomy
 15. Janusz Zborowski
 16. Józef Zaskalski
 17. Janusz Grdeń
 18. Janusz Wyzina
 19. Andrzej Kobylarz
 
 Komisja Rewizyjna:
  1. Jan Madej
  2. Józef Prade
  3. Stanisław Furdyna

 Sąd Koleżeński:
  1. Marek Zalotyński
  2. Stanisław Czarnecki
  3. Elżbieta Solarska

 Komisja Uchwał i Wniosków:
  1. Jacek Krzysztofik
  2. Zbigniew Wicherski
  3. Marek Woźniak

 
 Wyróżnieni poprzez wpis do Złotej Księgi TMZM
 otrzymali list gratulacyjny:

 Jacek Krzysztofik
 Bogumiła Gajowiec
 Krystyna Gargas-Gąsiewska
 Bronisław Kowalczuk
 Zbigniew Michalski
 Marek Woźniak
 Zbigniew Wicherski
 
 Odznaczeni Złotą Odznaką Jubileuszową TMZM

 Andrzej Chrabąszcz
 Józef Smaczny
 Janusz Chodorowski
 Bogdan Bieniek
 Jacek Tejchma
 Ryszard Kusek
 Józefa Krasoń
 Zbigniew Wicherski
 Dorota Kieraś-Jędrychowska
 Małgorzata Rojkowicz
 Janina Marszałek
 Józef Zaskalski
 Marek Woźniak

Legitymacje członkowskie TMZM otrzymali: Teresa Wenta, Marek Paprocki, Jan Madej, Stanisław Leyko, Teresa Leyko, Andrzej Krempa, Czesława Maciąg.

   Komisja uchwał i wniosków .pdf

źródło: Zbigniew Wicherski
 

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII