TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności TMZM Mielec Kulturalne nagrody Marszałka Podkarpacia dla mielczan
Maria Błażków i Ryszard Kusek otrzymali nagrody Marszałka Podkarpacia za działalność kulturalną.
07.05.2010

Maria Błażków i Ryszard Kusek otrzymali nagrody Marszałka Podkarpacia za działalność kulturalną.
11 lipca 2010 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, twórcy zasłużeni dla kultury i sztuki naszego regionu odebrali z rąk Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Jana Burka nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Nagrodami indywidualnymi uhonorowano 31 osób, w tym 24 osoby za całokształt działalności i 7 za szczególne osiągnięcia. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał również 11 nagród zbiorowych, w tej kategorii uhonorowano: stowarzyszenia, zespoły regionalne i taneczne, kapele a także orkiestry.

Wśród nagrodzonych są mielczanie; Maria Błażków – bibliotekarz, animator czytelnictwa, nominowana do nagrody za szczególne osiągnięcia przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, oraz Ryszard Kusek – muzyk i nauczyciel, który otrzymał indywidualną nagrodę za całokształt działalności.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę dorobek artystyczny twórców z naszego regionu już po raz jedenasty przyznał im nagrody. Jest to forma podziękowania i docenienia dla ludzi, którzy z takim zaangażowaniem i pasją przyczyniają się do ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego w naszym województwie. Jednocześnie przyznając nagrody chcemy zachęcić wszystkich artystów do dalszej działalności na rzecz kultury i sztuki. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i życzę wielu kolejnych sukcesów i wybitnych osiągnięć - mówił w trakcie uroczystości Jan Burek.
 
Maria Błażków ( druga od prawej) po otrzymaniu nagrody Marszałka

MARIA BŁAŻKÓW – bibliotekarz, animator czytelnictwa, nominowana do nagrody za szczególne osiągnięcia przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej

Skromna i niezwykle uczynna, oddana pasji służenia pomocą innym, zarówno w pracy zawodowej, a przede wszystkim społecznej, cechuje się profesjonalizmem i zaangażowaniem godnym najwyższego uznania.

Wybitna Postać Mieleckiej Kultury, znana i ceniona nie tylko w środowisku Mielca i powiatu mieleckiego, lecz także w województwie podkarpackim, oraz w kraju – zwłaszcza w kręgach bibliotekarzy, księgarzy, ludzi zajmujących się upowszechnianiem kultury, czytelnictwa, twórców, pisarzy i poetów. Od 1998 roku pełni funkcję zastępcy Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury do spraw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, a wcześniej dała się poznać jako sumienny i otwarty na sprawy czytelników i upowszechniania czytelnictwa, literatury i poezji bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej i biblioteki Robotniczego Centrum Kultury w Mielcu – wykonując ten zawód już ponad 32 lata.

Jako dyrektor odpowiadający za merytoryczną i organizacyjną stronę działalności Biblioteki decyduje o sprawnej organizacji pracy i wizerunku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu. Pełniąc tę odpowiedzialną funkcję, tak ważną dla kulturalnego, społecznego i edukacyjnego życia miasta, nieustannie doskonali swoje umiejętności zawodowe w jednym celu: aby jak najlepiej zarządzać Biblioteką i z jak największym pożytkiem służyć mieszkańcom Mielca
i powiatu.

W 1977 roku ukończyła dwuletnie studium, w tym czasie tworzona była filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mieleckiej, Maria Błażków zostałam kierownikiem biblioteki. Była to moja pierwsza samodzielna praca po skończeniu szkoły, lubiłam kontakt z czytelnikami. Zajęłam się jej utworzeniem, pracowałam na pół etatu bo nie było pieniędzy na cały etat. Frekwencja wypożyczających była tak duża, że czytelników miałam nie na cztery godziny, ale na osiem, cóż było robić zostawało się dłużej – tak pierwszą pracę wspomina Maria Błażków.

Była inicjatorką różnych form upowszechniania czytelnictwa, które niejednokrotnie gromadziły liczne rzesze mieszkańców Mielca wraz z rodzinami, zarówno w murach Biblioteki jak i Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Istotne było Jej zaangażowanie w przygotowanie ponadregionalnej koncepcji Centrum, które miało służyć ogólnopolskiemu upowszechnianiu wiedzy lotniczej, gromadzeniu materiałów dotyczących lotnictwa, w tym o dorobku polskiego lotnictwa itd. Temat – ze względu na brak środków – nie jest realizowany, ale spotkał się z poparciem wielu środowisk w Polsce, także zagranicznych. Dzięki jej inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu do Mielca trzykrotnie już zawitała ogólnopolska akcja Wędrująca Biblioteka – z książką na walizkach, cenna ze względu na cel: propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, aby tę młodzież zachęcić do czytania książek, a nie do ulegania pokusom XXI wieku, narkotykom, alkoholizmowi, grom komputerowym i innym patologiom. Od wielu już lat zabiega, aby Mielczanie mogli spotykać się z ulubionymi autorami zapraszanymi do Mielca z różnych stron Polski. W ostatnich latach odwiedzili Mielec m. in. Józef Baran, Adam Ziemianin, Jacek Dehnel, Małgorzata Kalicińska, reportażysta Ryszard Bilski, autorzy książek dla najmłodszych: Wanda Chotomska, Kalina Jerzykowska, Ewa Chotomska, Grzegorz Kasdepke. Organizowała lub była współinicjatorem spotkań literacko – naukowych, z udziałem np. poety Wiesława Kulikowskiego, poetów krakowskich i przedstawicieli uczelni krakowskich oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 1999 roku sprawuje merytoryczny nadzór nad dziewięcioma gminnymi bibliotekami publicznymi z terenu powiatu mieleckiego, w związku z pełnieniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mielcu funkcji biblioteki powiatowej, poświęcając temu zadaniu wiele wysiłku i czasu pracy.

Niezwykle istotna - bo mająca zasięg ponadregionalny - jest również społeczna działalność Pani Marii Błażków. Jako bibliotekarz jest długoletnim i cenionym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ta aktywność w 1999 roku i w 2007 roku została doceniona medalami „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – przyznanymi przez Zarząd Główny SBP.

Z wielkim oddaniem poświęca się i angażuje działając w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera. Dzięki jej wsparciu dla inicjatywy promowania poezji i literatury, organizacyjnej pomocy, poświęcaniu tej sprawie wolnego czasu, od pięciu już lat aktywnie w Mielcu działa mielecka Grupa Literacka Słowo, promująca już ludzi pióra nie tylko mieszkających w Mielcu, a także w innych częściach Podkarpacia i Polski. Np. młodzi poeci, którzy zaczynali tworzyć w Mielcu, studiując są obecnie aktywni m. in. w środowisku poetyckim Rzeszowa.

Maria Błażków systematycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów w Mielcu, pomagając im m. in. w organizowaniu spotkań autorskich. Od wielu lat wiele dobrego czyni pracując społecznie jako członek Kapituły Nagrody im. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta w Mielcu. Kapituła od 2002 roku przyznaje wyróżnienia wybitnym Mielczanom lub mieleckim organizacjom o niebagatelnym wkładzie w rozwój
i upowszechnianie kultury.

Posiadane odznaczenia, odznaki, nagrody
- 1986 r. – List Gratulacyjny Prezydenta miasta Mielca wraz z nagrodą pieniężną,
- 1999 r. – Dyplom i medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- 2006 r. – Złota Odznaka Jubileuszowa z okazji 40 lecia TMZM im. Wł. Szafera
- 2007 r. – Dyplom i medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 
źródło: JK / wichz
Foto: Magdalena Tobiasz - Dawidowicz
  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII