TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po godzinach:
skrypty php, skrypty JS, shout TMZM Mielec
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności TMZM TMZM Mielec Rajd rowerowy 2010
Antonina Gębicowa – druhna Tola
13.06.2010

13 czerwca 2010 roku odbył się rajd rowerowy zorganizowany dla dzieci i młodzieży przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej i Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu, oraz przy współpracy Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mielec.
 

Jest to kolejna coroczna impreza zorganizowana przez sekcję młodzieżową TMZM mająca na celu zapewnić młodzieży możliwość poznawania kultury i historii regionu mieleckiego. Tegoroczny rajd zorganizowany został w 100-lecie Harcerstwa Polskiego, a patronem była Antonina Gębicowa – druhna Tola, której imię w 1999 roku przyjęła Komenda Hufca ZHP w Mielcu, uznając jej nieprzeciętne zasługi dla harcerstwa, nieskazitelną postawę obywatelską i codzienny altruizm.

Antonina Gębicowa (z domu Woźniak), urodzona 31V 1899 r. w Mielcu córka Tomasza i Stefani z Mazurkiewiczów. Absolwentka Szkoły Wydziałowej w Rzeszowie oraz Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie, maturę zdała w 1919 r. W latach 1919-1923 pracowała jako nauczycielka w szkołach w Wojkowie i Wojsławiu. W 1923 r. została zatrudniona w Szkole Powszechnej oraz Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Mielcu. Ukończyła w 1924 r. Państwowy Kurs Wychowania Fizycznego w Krakowie i po praktyce uzyskała dyplom nauczyciela szkoły średniej (1927 r.). Od 1924 r. opiekowała się seminaryjną I Drużyną Harcerek im. E. Platerówny. Wielokrotnie uczestnicząc w szkoleniach i obozach Komendy Chorągwi Krakowskiej, zdobyła gruntowną wiedzę harcerską. Wyrazem tego było przyznanie jej stopnia harcmistrzyni (1930 r.). Po rozdzieleniu mieleckiego hufca ma męski i żeński (1925 r.) została komendantką Mieleckiego Hufca Harcerek. Sama prowadziła od 1927 r. drużynę starszoharcerską „ Nasza Gromada”. W kręgach harcerskich funkcjonowała jako „Druhna Tola”. W 1931 r. wyjechała do Końskich, gdzie została zatrudniona w Komendzie Chorągwi Kielecko-Radomskiej Harcerek. W latach 1932-1939 pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Bł. Kingi w Kielcach. W 1938 r. została mianowana komendantką Chorągwi ZHP w Kielcach. W czasie wojny obronnej 1939 r. organizowała harcerską pomoc dla wojska, a w czasie okupacji hitlerowskiej włączyła się w działalność konspiracyjną ZWZ-AK. (posiadała pseudonim „Żaba”), m.in. organizowała pomoc dla oddziału majora Hubala, prowadziła tajne nauczanie ( wraz z mężem Janem Dębicą – polonistą, którego aresztowano i więziono w obozach), udostępniała mieszkanie na konspiracyjne spotkania. Uczyła też w oficjalnie funkcjonującej Szkole Handlowej w Kielcach. W 1945 r. w obawie przed represjami NKWD przeniosła się do Krakowa. Po powrocie męża z obozu zamieszkała w jego rodzinnym mieście – Bochni, gdzie została zatrudniona w Państwowym Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącym. Od 1 IX 1951 r. przeszła na emeryturę nauczycielską, ale nadal pracowała w szkole jako sekretarka. W 1953 r. podjęła pracę w Bibliotece Pedagogicznej w Bochni i po ukończeniu specjalistycznego kursu w Warszawie została kierownikiem tej placówki. W tym okresie zafascynowała się esperantem i po ukończeniu specjalistycznego kursu była jego żarliwą popularyzatorką, co nagrodzono godnością Honorowego Członka Zarządu Polskiego Związku Esperantystów. W 1971 r. zamieszkała w Domu Spokojnej Starości w Krakowie, gdzie również prowadziła żywą działalność. Zmarła 16 XI 1990 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Bochni.

Przed Komendę Hufca ZHP w Mielcu na rozpoczęcie rajdu przybyło kilkadziesiąt osób. Uczestnikami byli harcerze z ZHP: 9 Mielecka Drużyna Harcerska, 6 Drużyna Harcerzy Starszych, 8 Drużyna Harcerzy Starszych, 1 Hufcowa Drużyna Harcerzy Starszych, oraz harcerze ze Specjalnej Szkoły Wychowawczej. Harcerzom z ZHP przewodził phm Bartłomiej Maryniak. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej reprezentowali harcerze z I Mieleckiej Drużyny Harcerzy „HADEM” im Józefa Grzesiaka „Czarnego”. W grupie z PTTK była najmłodsza uczestniczka rajdu 10-letnia Milena Gil. Byli również pracownicy Kirchhoff Polska z rodzinami.

Koordynatorem i prowadzącym imprezę był Marek Woźniak – członek Zarządów TMZM i PTTK. Harcerze z ZHP w krótkich słowach opowiedzieli o życiu i działalności Antoniny Gębicowej, a prezes TMZM – Jerzy Kazana wystrzałem ze startera dał sygnał do rozpoczęcia rajdu. W pierwotnej wersji rajd miał się odbyć w sobotę 12 czerwca i punktem kulminacyjnym miało być zwiedzenie ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody „Bagna Przecławskie” w lasach Nadleśnictwa Tuszyma oraz z piknikiem w szkole w Wylowie. Jednak ze względu na trudną sytuację powodziową oraz zaangażowanie harcerzy z ZHP i ZHR w sobotnią zbiórkę darów na rzecz powodzian w 14 sklepach na terenie Mielca, zmieniono termin na niedzielę, oraz trasę przejazdu.

Rajd poprowadzono po ścieżkach rowerowych Nadleśnictwa Mielec. Pogoda była wyśmienita, pięknie świeciło słońce, trochę dokuczały komary. Po kilku godzinnej przejażdżce na nowo wyremontowanym placu piknikowym obok ujęcia wody w Szydłowcu został zorganizowany piknik z pieczeniem kiełbasek na grillu. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali też wafelkami w czekoladzie o nazwie „Grześki”. Na piknik przybyła samochodami kilkuosobowa grupa instruktorów z komendantką Anną Marek z Hufca ZHP Mielec.

Marek Woźniak przeprowadził konkurs na temat życia i działalności Antoniny Gębicowej – dh Toli, w którym wzięły udział cztery zespoły (dwa z ZHP , po jednym z ZHR i PTTK). Nagrodami były wydawnictwa książkowe TMZM m.in. tomiki wierszy, almanachy oraz Zapiski Mieleckie, ufundowane przez Zarząd TMZM. Były też zabawy i śpiewy przy gitarze. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych. W udanej imprezie wzięło udział ponad 50 osób.
 
Galeria zdjęć
 

źródło: wichz/MW

  Copyright © 2006-2010 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII