TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec  22-03-2009
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  TMZM Mielec Aktualności  TMZM Mielec Miejski Oddział PTTK w Mielcu
TMZM Mielec
 XI Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Miejskiego PTTK w Mielcu.
  22 marzec 2009 r.

W niedzielę 22.03. 2009 roku odbył się XI Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Mielcu. W nowym zarządzie PTTK działać będzie dwóch członków należących do Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej: Marek Woźniak i Janusz Wyzina.

W Samorządowym Centrum Kultury spotkali się członkowie O/M PTTK, sympatycy turystyki oraz, co należy podkreślić, liczne grono młodzieży. Po złożeniu sprawozdań przez prezes Barbarę Sokół, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński w dyskusji podsumowano czteroletnią działalność Oddziału i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kwiatami podziękowano ustępującej pani prezes.
 

W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze:
Kazimierz Kiełb - prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Mielcu
Adam Gorczyca - v-ce prezes
Teresa Leyko - sekretarz
Janusz Wyzina - skarbnik
Józef Kamiński, Jerzy Krakowski, Jan Krępa, Józef Łuczak, Marek Woźniak – członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Irena Kozik - przewodnicząca oraz Stanisław Lejko oraz Józef Żmuda.
Sąd Koleżeński: Wojciech Ryba, Andrzej Baran, Ryszard Łukaszek.

W trakcie dyskusji głównie skupiono się na sprawie młodzieży. Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTTK i słowami prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego, który pisze, że: „Wierni tradycji poprzedników i sobie musimy szerzej otworzyć się na młodzież. To dzisiejsze dzieci będą decydowały o obrazie polskiej turystyki, o przeniesieniu myśli PTT, PTK oraz PTTK w czas przyszły. Stąd chcemy rok 2009 uczynić w PTTK rokiem dzieci i młodzieży.” We wnioskach Walnego Zjazdu O/M PTTK w Mielcu znalazły się punkty, które mają służyć temu celowi m.in. poprzez organizowanie rajdów rowerowych, oraz wycieczek dla młodzieży.

Uchwalono także, aby w roku 2011 zorganizować 40-lecie Oddziału, oraz szerzej współpracować z innymi organizacjami działającymi na terenie Mielca, szczególnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej, gdyż dzięki niemu ukazało się w Zapiskach Mieleckich (tom 7-8) opracowanie Marka Woźniaka „35 lat działalności Oddziału Miejskiego PTTK w Mielcu”. Postanowiono też kontynuować dotychczasową formę turystyki krajoznawczej poprzez organizowanie wycieczek i imprez na terenie kraju i państw sąsiadujących z Polską.

W trakcie obrad Zjazdu z zaciekawieniem przeglądano Kronikę Oddziału, oraz zaprezentowano film pt. „Oddział Miejski PTTK w Mielcu – Wydarzenia z lat 2005-2008” zrealizowany przez Arkadiusza Woźniaka ukazujący zdjęcia z wycieczek i imprez, w których uczestniczyli członkowie Oddziału Miejskiego PTTK w Mielcu.

wichz

fot. Marek Woźniak

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2009 TMZM Mielec wichz MCMLXII