TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec
 Lotniczo – modelarskie święto w Spółdzielczym Domu Kultury MSM w Mielcu.
  7-8 lutego 2009 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w bieżącym roku w Spółdzielczym Domu Kultury MSM w Mielcu – w okresie ferii zimowych – zorganizowano „WYSTAWĘ – KONKURS redukcyjnych modeli latających plastikowych i kartonowych, dioram lotniczych i budowli” w dniach 7 – 8 lutego br. Organizatorami byli: Klub Modelarstwa Lotniczego „IKAR”, Spółdzielczy Dom Kultury MSM w Mielcu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK” i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera.
 

Tydzień przed wystawą - 31 stycznia br. - w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu odbyły się także otwarte mistrzostwa SKF „ODEK” latających na odległość kartonowych modeli lotniczych zorganizowane przez SKF „ODEK”, modelarnię „IKAR” w Mielcu i Spółdzielczy Dom Kultury MSM w Mielcu. W zawodach uczestniczyło 41 zawodników, w tym seniorzy i seniorki oraz 28 chłopców i 4 dziewczynki w wieku do czternastu lat. Seniorów nie klasyfikowano. Osiągnięto następujące wyniki: 42,48 m w trzech lotach i pierwsze miejsce – Kacper Ciecieręga, drugie miejsce - Mateusz Rachwał 40,57 m w trzech lotach i trzecie miejsce - Maciej Cybulski 40,55 m w trzech lotach. Najmłodsi zawodnicy to: Maria Kędzior – 8 lat, Marcel Myśliwiec – 7 lat, Wiktor Ordyk – 7 lat, Tatiana Myśliwiec – 5 lat, także Natalia Bodziony i Magda Kędzior. Gościem zawodów był dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Organizacją i przebiegiem zawodów zajął się Zygmunt Osak, a pomagali i czuwali dodatkowo nad prawidłowym przebiegiem Bożena Rachwał i Ryszard Gawryś.
Tydzień później – 7 lutego – rozpoczęto pierwszy dzień „WYSTAWY – KONKURSU …” W klasie modeli plastikowych wystawiało 32 zawodników, w wieku do dziesięciu lat 12 zawodników (w tym 3 dziewczynki) – 19 modeli, do czternastu lat 10 zawodników - 40 modeli, do siedemnastu lat 5 zawodników – 17 modeli, seniorzy – 5 zawodników, 5 modeli.

Modele kartonowe: do lat dziesięciu 1 zawodnik – 1 model, do lat czternastu 6 zawodników – 12 modeli i do lat siedemnastu 3 zawodników – 15 modeli. Pięciu zawodników zaprezentowało 18 dioram, a dziesięciu budowle lotnicze.
Wystawie towarzyszyły filatelistyczne plansze wystawowe – ze zbiorów prywatnych Jerzego Klementowskiego oraz wystawa minerałów – ze zbiorów prywatnych Mikołaja Podłaszczyka. Atrakcją obu dni był także pokaz lotu modelu śmigłowca sterowanego radiem, wykonanego przez Wojciecha Plutę.

7 lutego, po zamknięciu pierwszego dnia ekspozycji wystawowej, w sali klubowej Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu odbyło się spotkanie z Józefem Roguzem – obecnie na emeryturze, długoletnim dyrektorem Zakładu Usług Agrolotniczych w Mielcu w ramach Klubu Miłośników Lotnictwa - prowadzonego wspólnie przez Spółdzielczy Dom Kultury MSM w Mielcu i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera. W trakcie spotkania, jego Gość – Pan Józef Roguz, niezwykle ciekawie opowiadał o swoim życiu, dokonaniach i przygodzie z lotnictwem. Praca w agrolotnictwie zawiodła J. Roguza do wielu krajów całego świata, więc i było co wspominać… Dodać należy, że Pan Józef Roguz jest członkiem Krajowej Rady Lotnictwa.

8 lutego br, w drugim dniu wystawy, dokonano jej oceny i uroczyście wręczono nagrody. Ufundowali je: Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, nagrody książkowe – Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera, indywidualnie aparat fotograficzny – Marek Pluta. Najlepiej oceniono: w klasie modeli plastikowych do dziesięciu lat – 1/ Mateusz Rachwał, 2/ Hutrzyk Aleksander, 3/ Kaźmierski Michał. Najmłodsza uczestniczka – Natalia Bodziony, a z chłopców Daniel Rychowski i Bartosz Grochowski. Do lat czternastu w tej klasie modeli pierwsze miejsce zajął Krystian Wdowiak, drugie – Rafał Bodziony i trzecie – Kacper Ciecieręga. Do lat siedemnastu najlepiej sklasyfikowano: 1/ Kamil Duszkiewicz, 2/ Marcin Gawryś, 3 / Damian Sypek. W klasie modeli kartonowych: do dziesięciu lat najlepiej oceniono modele Michała Kędziora, Radosława Burkota i Daniela Ogiby; do czternastu lat: Grzegorza Wicherskiego, Krystiana Wdowiaka i Bartosza Kaźmierskiego; do siedemnastu lat: Łukasza Wicherskiego, Marcina Rychowskiego i Marcina Gawrysia. Nagrodzono także: Wojciecha Plutę – za pokaz lotu modelu śmigłowca, Ryszarda Gawrysia – za budowle; dioramy - tu najwyżej oceniono prace Krystiana Wdowiaka, Kamila Duszkiewicza i Marcina Gawrysia; budowle – tu najlepiej wypadli Marcin Gawryś, Kacper Ciecieręga i Rafał Bodziony.
Nagrody wręczali oprócz przedstawicieli Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Jadwiga Klaus i Zygmunt Osak) także Senator RP Władysław Ortyl i Sekretarz Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera Bronisław Kowalczuk.

Dodać należy, że uroczystym wydarzeniem drugiego dnia wystawy było przekazanie dla modelarni „IKAR” Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu wiertarki stołowej ufundowanej przez Senatora RP Władysława Ortyla. Wystawa – Konkurs … (i to wszystko co jej towarzyszyło) była wydarzeniem, które ściągnęło do Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu liczne rzesze młodzieży i starszych mieszkańców Mielca. Natomiast cieszy to, że młodzież interesuje się lotnictwem, a m. in. poprzez budowę modeli poznaje jego dorobek i rozwija tradycje lotnicze w naszym mieście, które w ubiegłym roku obchodziło 70 rocznicę powstania Państwowych Zakładów Lotniczych Wytwórni Płatowców Nr 2 w Mielcu, a w tym roku mija 70 lat od chwili kiedy to w tej Wytwórni rozpoczęto produkcję i montaż pierwszych samolotów.

Jacek Krzysztofik

fot.wichz

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2009 TMZM Mielec wichz MCMLXII