TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec

aktual:

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec  TMZM Mielec KŚT Mielec  TMZM Mielec Aktualności KŚT  TMZM Mielec Logo  TMZM Mielec Twórcy  TMZM Mielec Wybory KŚT 2007
TMZM Mielec

Sprawozdanie z działalności Klubu Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu za lata 2004-2007

Niniejsze Sprawozdanie za lata 2004-2007 zostało opracowane na zakończenie czteroletniej kadencji obecnego Zarządu, który rozpoczął swą działalność od stycznia 2004 roku. Wówczas to został wybrany Zarząd w następującym składzie: Krystyna Gargas-Gąsiewska – prezes KŚT, Jadwiga Klaus – wiceprezes, Barbara Ćwięka – skarbnik, Krystyna Philipp – współpraca z mediami i organizacja spotkań literackich, Janusz Zborowski, Jan Stępień, Stefan Kaczmarczyk, Stefan Żarów – członkowie, Krystyna Książnicka – kierownik, łącznik między KŚT i Zarządem TMZM.
Staraliśmy się, aby każdego roku miały miejsce co najmniej dwie wystawy zbiorowe: jedna doroczna wystawa w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu i jedna wystawa poplenerowa.

W okresie ostatnich czterech lat udało się nam zorganizować następujące wystawy zbiorowe:
1. „Wystawa Jubileuszowa” (czerwiec 2004) z okazji 40-lecia TMZM - Muzeum Regionalne „Jadernówka” w Mielcu; katalog opracowali: Jacek Krzysztofik, Krystyna Philipp, Jan Stępień, Janusz Zborowski
2. Wystawa poplenerowa „Pożegnanie lata” – Czajkowa 2004 (październik 2004) - SOKiS w  Chorzelowie; redakcja katalogu: Krystyna Gargas-Gąsiewska i Dorota Kieraś-Jędrychowska
3. Wystawa „...cztery dekady...” (luty 2005) - SCK w Mielcu, redakcja katalogu: Janusz Zborowski  i Krystyna Gargas-Gąsiewska
4. Wystawa poplenerowa „W poszukiwaniu artystycznych inspiracji” (październik 2005) – SOKiS    Chorzelów; redakcja katalogu: Krystyna Gargas-Gąsiewska, Anna Kuźniar i Bożena Telega oraz    w Domu Parafialnym w Przecławiu (listopad 2005), której organizacją zajęła się Józefa Krzak
5. Wystawa „Mosty ponad czasem” akcentująca 25-lecie KŚT (marzec 2006) – SCK w Mielcu;    redakcja katalogu: Krystyna Gargas-Gąsiewska
6. „Wystawa prac członków Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu” (kwiecień 2006) – WDK w Rzeszowie
7. Wystawa poplenerowa „Z Ziemi Mieleckiej w Beskid Sądecki” (styczeń 2007) – SOKiS w  Chorzelowie; redakcja katalogu: Dorota Kieraś-Jędrychowska
8. Wystawa „Obrazy igłą malowane” zorganizowana wspólnie z SOKiS w Chorzelowie (marzec  2007); redakcja katalogu Dorota Kieraś-Jędrychowska
9. Wystawa „Tęczowe ogrody” (marzec 2007) – doroczna wystawa twórców Klubu w SCK w   Mielcu i jednocześnie wystawa poplenerowa poświęcona 120 rocznicy urodzin prof. Władysława   Szafera; redakcja katalogu: Krystyna Gargas-Gąsiewska
10. Wystawa plastyczna twórców KŚT i zbiorów przyrodniczych „Wśród ogrodów i lasów” w   Galerii Nadleśnictwa Tuszyma (kwiecień-maj 2007); redakcja katalogu: Józefa Krzak
11. Wystawa poplenerowa Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny „Między pięknem a majem”   (listopad 2007) w Muzeum Regionalnym „Jadernówka”; redakcja katalogu Janusz Zborowski.

Członkowie Klubu uczestniczyli w następujących plenerach, których organizatorami byli Krystyna Gargas-Gąsiewska, Jerzy Kazana i Jacek Krzysztofik:
1. Plener malarski w leśniczówce w Czajkowej – sierpień 2004;
2. Plener artystyczny w Nadleśnictwie Tuszyma – lipiec 2005;
3. Plener twórczy „Beskid Sądecki” – wrzesień 2006;
4. Plener w miejsca związane z sylwetką prof. Władysława Szafera
    „Rzemień – Przecław –  Rezerwat Buczyna” – październik 2006;
5. Plener artystyczny „Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” (maj 2007).

Do ważniejszych inicjatyw bądź osiągnięć Klubu Środowisk Twórczych w tym okresie należy zaliczyć:
• ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na logo KŚT (inicjatywa Jadwigi Klaus, opracowanie regulaminu Krystyna Gargas-Gąsiewska); autorem logo jest artysta plastyk Marcin Niziurski;
• opracowanie „Ankiety twórcy” przez Krystynę Gargas-Gąsiewską, która wypełniona przez członków Klubu posłużyła do opracowania ich biogramów;
• wykonanie strony internetowej autorstwa Krystyny Gargas-Gąsiewskiej, a następnie przez autora strony internetowej TMZM Zbigniewa Wicherskiego, która jest systematycznie aktualizowana;
• wydawnictwo książkowe „Pędzlem, piórem, pasją. Katalog twórców i animatorów Ziemi Mieleckiej” – autor Krystyna Gargas-Gąsiewska, książka zawierająca biogramy przede wszystkim osób związanych z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej;
• wyodrębnienie w KŚT Grupy Literackiej „Słowo” (wrzesień 2006), jako inicjatywy społecznej skupiającej ludzi pióra; prezesem Grupy jest Zbigniew Michalski;
• udział twórców w warsztatach, spotkaniach z uczniami i prezentacja własnego dorobku: Marian Pietruszka, Stanisław Szęszoł, Józefa Kardyś, Józefa Krzak, Wiesława Górak, Jan Stępień, Włodzimierz Gąsiewski;
• promocja Klubu poprzez artykuły prasowe nt. działalności i ważniejszych wydarzeń w prasie lokalnej – autorzy: Krystyna Gargas-Gąsiewska, Włodzimierz Gąsiewski, Wiesława Górak, Józefa Kardyś, Bronisław Kowalczuk, Józefa Krzak, Jacek Krzysztofik, Zbigniew Michalski, Krystyna Philipp, Mieczysław Przebieglec;
• działalność Klubu, zwłaszcza wystawiennicza, była również opisywana przez dziennikarzy w lokalnej prasie „Korso”, „Nadwisłocze”, „Wieści Regionalne”, „Wizjer Regionalny”, „Wydarzenia”;
• publikacja w Zapiskach Mieleckich „Klub Środowisk Twórczych w latach 2004-2007” – autor Krystyna Gargas-Gąsiewska;
• nagranie w lokalnej telewizji TVK Mielec spotkania ze Stanisławem Szęszołem, Marianem Pietruszką i Stanisławem Czarneckim oraz prezentacja ich warsztatu twórczego; organizatorką spotkania była Jadwiga Klaus (kwiecień 2004);
• współpraca z redakcją „Wieści Regionalnych” i kwartalnika „Nadwisłocze”, gdzie ukazały się wywiady z twórcami zrzeszonymi w Klubie, ich noty biograficzne, przedstawiana była ich twórczość plastyczna, poezja, proza oraz recenzje, omówienia i noty bibliograficzne;
• wykonanie papieru firmowego Klubu;
• współpraca z młodzieżą szkolną: z kołem fotograficznym ze Szkoły Podstawowej w Tuszymie prowadzonym przez Józefę Krzak, którego uczniowie brali udział w naszych wystawach i plenerach oraz opracowanie regulaminu przez prezes Klubu i ogłoszenie konkursu „Śladami wielkiego botanika Władysława Szafera” w szkołach z regionu mieleckiego noszących imię Władysława Szafera. Laureaci konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu podczas wernisażu wystawy „Tęczowe ogrody” otrzymali nagrody ufundowane przez TMZM, a nagrodzone prace uczestniczyły w wystawie;
• udział w konkursie „O Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca i zdobywanie głównych nagród: Kazimierz Trela (2006) i Jan Stępień (2007) oraz Laur „Nadwisłocza” Zbigniew Michalski (2007);
• otrzymanie Nagrody Albertusa’2007 przez Stanisława Szęszoła – rzeźbiarza oraz autorska wystawa w Dworku Oborskich w 40. rocznicę pracy twórczej;
• malarstwo i rzeźba w korzeniu Mariana Pietruszki była prezentowana podczas seminariów, konferencji, festiwali i innych imprez organizowanych na rzecz leśnictwa i łowiectwa. Jego rzeźby znajdują się w jedynym w Polsce Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie. Odznaczony m.in. odznaką „Zasłużony dla Łowiectwa” przyznaną przez Polski Związek Łowiecki w Warszawie (2004). Jego rzeźba „Chrystus upadający i św. Weronika” została podarowana przez leśników Podkarpacia biskupowi Michalikowi z Przemyśla. Jest zapraszany do udziału w audycjach telewizyjnych, a jego biografia jest opublikowana w 5. wydaniu encyklopedii Who is Who;
• członkowie Klubu i TMZM otrzymali odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” nadaną przez Ministerstwo Kultury: Bogumiła Gajowiec, Włodzimierz Gąsiewski, Jerzy Kazana, Bronisław Kowalczuk, Aniela Kulczyńska, Marian Pietruszka, Jerzy Rzepka, Jacek Tejchma, Janusz Zborowski (2005);
• przynależność członków Klubu do Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie: Włodzimierz Gąsiewski, Edward Guziakiewicz i Włodzimierz Kłaczyński;
• ożywiona działalność wystawiennicza i plenerowa spowodowała wstąpienie do Klubu znaczącej liczby nowych twórców.

Spotkania klubowe odbywały się w każdy trzeci wtorek miesiąca, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w lokalu Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kusocińskiego w Mielcu dzięki gościnności pani dyrektor tej placówki Jadwigi Klaus. Grupa Literacka „Słowo” natomiast swoje spotkania ma w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzięki uprzejmości pani dyrektor Marii Błażków. Sprawozdanie nie obejmuje opisu działalności Grupy Literackiej „Słowo”, która prowadzi własną dokumentację.
Nasze poczynania zostały zauważone również w skali województwa. W dniu 28 czerwca 2006 r. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z rąk Marszałka Leszka Deptuły odebraliśmy nagrodę finansową Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. List gratulacyjny odbierały: Barbara Ćwięka, Krystyna Gargas-Gąsiewska i Maria Kozak-Ciemięga.
Wielkie podziękowania należą się Zarządowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, którego prezesem w omawianym okresie sprawozdawczym był Jerzy Kazana. Dużym wsparciem, radą i pomocą służył nam Jacek Krzysztofik. Dzięki przychylnemu nastawieniu Zarządu TMZM możliwe było zorganizowanie tak wielu plenerów, wystaw i wydanie pięknych, kolorowych katalogów, które towarzyszyły wystawom zbiorowym. Ekspozycja twórczości plastycznej możliwa była dzięki dobrej współpracy z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, Muzeum Regionalnym „Jadernówka” w Mielcu, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Chorzelowie, Nadleśnictwem Tuszyma, Parafią Rzymsko-Katolicką w Przecławiu. Podziękowania kierujemy również dla Starostwa Powiatowego w Mielcu i Urzędu Miasta Mielec, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Posłów i Senatora Ziemi Mieleckiej.

                                                                                                  Prezes KŚT Krystyna Gargas-Gąsiewska


Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w grudniu 2007 roku wybrany został nowy Zarząd Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu.

W skład Zarządu zostali wybrani i będą kierować jego pracami do 2011 r.
- Janusz Zborowski – prezes KŚT Mielec
- Krystyna Gargas-Gąsiewska – organizacja plenerów
- Barbara Ćwięka – protokolant, współpraca z regionem
- Zbigniew Wicherski – współpraca z mediami
- Jan Stępień – organizacja wystaw
- Jadwiga Klaus – kronikarz
- Halina Saj – protokolant
 

źródło -  wichz    grudzień 2007

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2008 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII