TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec TMZM Mielec:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
 TMZM Mielec Działalność:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Warto zobaczyć:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Po pracy:
TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
  Monitoring:
TMZM Mielec
TMZM Mielec Komentator
TMZM Mielec Księga gości
TMZM Mielec

aktual:

TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec TMZM Mielec
TMZM Mielec

Wieczornica i wystawa KST Mielec - Tuszyma 
20-04-2007  [galeria zdjęć]

W sali wystawienniczej Nadleśnictwa Tuszyma od 20 kwietnia do 15 czerwca 2007 roku można oglądać 58 wystawę prac twórców Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu i zbiorów przyrodniczych Nadleśnictwa Tuszyma pt „Wśród ogrodów i lasów". Upamiętnia ona 120 rocznicę urodzin prof. Władysława Szafera.

Jest ona niejako konfrontacją osiągnięć i propozycją indywidualnych odczuć w sposobie wyrażania sztuki przez artystów. Ekspozycja prezentuje nam kilkadziesiąt prac wykonanych w przeróżnych technikach artystycznych: rzeźba, korzenioplastyka, obrazy olejne, haft krzyżykowy, akwarela, pastele, rysunek, fotografie. Wielość koncepcji oraz styk odrębnych twórczych dzieł prezentowanych na wystawie dowodzi nam o prężnie działającym środowisku Twórców w naszych okolicach.

W aspekcie społecznym, w kształtowaniu kultury masowej wystawa ta posiada wiele walorów artystycznych i estetycznych. Myślę, że dotrze ona do wrażliwości zwiedzających i oglądających. Obok prac plastycznych na wystawie można zobaczyć naturalne okazy przyrodnicze, które ubogacają i uzupełniają całą ekspozycję.

Autorzy prac :
 1.Bator Joanna
 2.Bednarz Andrzej
 3.Brożyna Jan
 4.Czarnecki Stanisław
 5.Drews Jan 
 6.Gargas-Gąsiewska Krystyna
 7.Gondek Justyna
 8.Gondek Tomasz
 9.Hill Magdalena
10.Kardyś Józefa
11.Kazana Anna
12.Kazana Jerzy
13.Krzak Józefa
14.Laskowski Ryszard
15.Pietruszka Marian
16.Płeszka Tadeusz
17.Przebieglec Lucyna
18.Saj Halina
19.Świniuch Ryszard
20.Wiech Małgorzata
21.Maria Zapolska
22.Wicherski Zbigniew
23.Wicherski Łukasz
24.Górak Wiesława
25.Uczniowie z Koła Fotograficznego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie

Rozlegle lasy Nadleśnictwa Tuszyma znajdują się na terenie czterech powiatów, spośród, których zasadniczą rolę odgrywa Powiat Mielecki. W zakresie leśnej administracji podlegają RDLP w Krośnie.

Nadleśnictwo Tuszyma obejmuje swoim zasięgiem zróżnicowany obszar pod względem przyrodniczym. Większość obszaru Nadleśnictwa położone jest w zasięgu Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Tarnowskiego. Mniejsze obszary położone są w zasięgu Doliny Dolnej Wisłoki. Zróżnicowanie przyrodnicze lasów Nadleśnictwa wynika z położenia przyrodniczo leśnego oraz leśnej działalności gospodarczej człowieka trwającej ponad 200 lat. Użytkowanie zasobów przyrody na przestrzeni ostatnich kilku wieków było na tyle racjonalne, że zachowano cenne fragmenty lasu, mimo, że zasady ochrony przyrody dopiero powstawały. Region mielecki był wyjątkowo uprzywilejowany, ponieważ na gospodarkę leśną miał wpływ między innymi profesor Szafer. Profesor znał naszą przyrodę z okresu wczesnej młodości spędzonej w Mielcu. Jego wpływ na gospodarkę leśną przejawiał się między innymi w opracowaniu z 1912 roku, w którym czytamy; „ do takich partii, które przynajmniej w przybliżeniu pierwotny skład flory leśnej w obrębie Mieleckim wykazują i jako cenne zabytki ginącej puszczy ochraniane być powinny, należy mała partia leśna w lesie cyranowskim. Jest to niewielka, ale piękna wysepka lasu liściastego wśród sztucznych drzewostanów sosnowych". Obszar ten istotnie został objęty ochroną rezerwatową w 1960 r.  

TMZM Mielec
 Copyright © 2006-2007 TMZM Mielec &  wichz MCMLXII